SOCIAL

BACALAUREAT 2014: Tot ceea ce trebuie sa stii despre examenul din acest an

BACALAUREAT 2014: Tot ceea ce trebuie sa stii despre examenul din acest an

bacalaureat (1)Potrivit calendarului pentru examenul de bacalaureat, candidatii sustin:

– in 10-12 iunie – proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;

– in 11-13 iunie – proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale);

– in 16-20 iunie – proba de evaluare a competentelor digitale;

– in 23-27 iunie – proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal;

– in 30 iunie – proba scrisa la limba si literatura romana (comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile);

– in 1 iulie – proba scrisa la limba si literatura materna (comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale);

– in 2 iulie – proba obligatorie profilului si specializarii, respectiv: matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala; istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala;

– in 4 iulie – proba scrisa la alegere a profilului si specializarii; candidatii pot opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe: fizica, chimie, biologie sau informatica (pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala); geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala);

– in 7 iulie – afisarea rezultatelor (pana la ora 12.00) si depunerea contestatiilor (intre orele 12.00 si 16.00); in 8-10 iulie vor fi solutionate contestatiile;

– in 11 iulie – vor fi afisate REZULTATELE FINALE la prima sesiune a examenului de bacalaureat.

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2014 va avea loc in perioada 18-29 august, in 4 septembrie fiind programata afisarea rezultatelor finale.

La probele orale de limba romana si limba materna, subiectele cuprind texte literare si nonliterare si trebuie sa aiba un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.

Candidatii vor intra in salile de examen la orele la care au fost programati. Acestia vor extrage cate un bilet si vor primi hartie stampilata pentru ciorna. Pentru elaborarea raspunsurilor se acorda fiecarui candidat cate 15 minute, iar pentru sustinerea acestora in fata comisiei, cate10-15 minute.

Rezultatele obtinute de candidati la probele orale nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta.

Cine poate sustine examenul de bacalaureat

Examenul de bacalaureat poate fi sustinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de invatamant. Candidatii pot fi atat din seria curenta, respectiv elevii care au absolvit liceul in acest an, cat si din seriile anterioare.

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul in sesiunile de bacalaureat organizate incepand din 2003, pot solicita recunoasterea probelor promovate anterior.

Examenul de bacalaureat poate fi sustinut fara taxa de cel mult doua ori. Candidatii din promotiile anterioare, care au sustinut de cel putin doua ori bacalaureatul si care se prezinta la toate probele examenului au platit 230 de lei. In celelalte cazuri, suma platita a fost stabilita diferentiat, in functie de numarul probelor pe care le va sustine candidatul.

Promovarea examenului de bacalaureat

 Absolventii de liceu promoveaza examenul de bacalaureat daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

– au sustinut probele de evaluare a competentelor;

– au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;

– au obtinut cel putin media 6 la probele scrise.

Candidatii care la una dintre probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, intrucat se considera ca nu au sustinut probe orale.

Media notelor la probele scrise se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire. Aceasta reprezinta media generala a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidatii care copiaza sunt eliminati din examen si nu mai pot participa la urmatoarele doua sesiuni ale bacalaureatului.

Candidatilor le este interzis sa intre in salile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete, acestea urmand sa fie lasate in sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia de bacalaureat. Cei care refuza sa lase aceste obiecte in sala stabilita de comisia de bacalaureat nu vor fi primiti in examen.

De asemenea, candidatii nu pot intra in sala de examen cu manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Acestia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la retele de socializare si care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati sau cu persoane din exterior.

Candidatii care incalca aceste reguli vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu si indiferent daca au fost introduse de acestia sau de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Incalcarea acestor reguli va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.

Acesti candidati nu mai pot participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Examenul de bacalaureat, desfasurat doar in salile in care sunt camere video de supraveghere

Comisiile de bacalaureat judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti trebuie sa se asigure ca sunt camere de supraveghere video functionale in toate salile de examen, in salile in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si in salile in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

Aceste comisii raspund pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si stabilesc componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti, in sedinta publica.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact sau informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor.

Din comisiile de bacalaureat nu vor face parte persoanele care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri si au fost sanctionate.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279