ADMINISTRATIE

Bani europeni pentru reabilitarea termica a blocurilor. Timp scurt pentru depunerea dosarelor

Bani europeni pentru reabilitarea termica a blocurilor. Timp scurt pentru depunerea dosarelor

Asociatiile de proprietari pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea din punct de vedere energetic a blocurilor de locuinte, in parteneriat cu Primaria Sibiu, anunta reprezentantii municipalitatii.

Banii pot veni prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, prin Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1., Primaria Sibiu urmand sa fie partenerul care coordoneaza, elaboreaza si depune proiectul.

„Programul este foarte complex, iar perioada de depunere a cererilor de finantare este scurta. De aceea, pentru a putea depune proiectul este nevoie de o foarte buna organizare din partea Asociatiilor de Proprietari care trebuie sa furnizeze o serie de documente riguros alcatuite. Este totusi o ocazie buna de a reabilita blocurile cu un sprijin financiar important si sper ca, in ciuda demersurilor foarte complexe, un numar cat mai mare de Asociatii sa se inscrie. Ii asigur ca Primaria le va fi partener in aceste eforturi”, a declarat Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului.

Pentru ce cladiri se poate solicita finantare? Asociatiile de proprietari pot solicita accesarea de fonduri nerambursabile pentru blocuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Sunt construite in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950-1990;
 • Au regim de inaltime de minim P+2;
 • Nu au mai beneficiat de finantare publica in ultimii cinci ani pentru acelasi tip de lucrari;
 • Nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Precizare: Nu se poate obtine finantare pentru aceste lucrari doar pentru o singura scara de bloc, ci numai pentru intregul bloc.

Ce tipuri de lucrari pot fi finantate?

 • izolarea termica a fatadei, inlocuirea ferestrelor, inchiderea balcoanelor, izolarea termica a planseului peste subsol;
 • lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire (in cazul blocurilor cu centrale de bloc/scara sau a celor racordate la sistemul centralizat);
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune cu unele eficiente energetic;
 • inlocuirea lifturilor;
 • implementarea sistemelor de management a functionarii consumurilor energetice.

De asemenea, prin proiecte se pot finanta urmatoarele tipuri de lucrari, in limita a 15% din costul total al investitiei:

 • inlocuirea circuitelor electrice pe scari si in subsol;
 • construirea/repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
 • refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
 • repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
 • repararea trotuarelor in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
 • repararea/inlocuirea instalatiei de apa si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuinte;
 • masuri de reparatii/consolidare a cladirii (acestea nu vizeaza interventii anterioare neautorizate);
 • crearea / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces).

PASII DE URMAT:

 1. Asociatiile de proprietari trebuie sa depuna o adresa si documentele justificative la Primaria Sibiu pana in data de 13 mai 2016!!!!!! Iata lista documentelor:
 • O adresa catre Serviciul Administratie Locala – Coordonare Asociatii de proprietari in care se mentioneaza intentia de a accesa fonduri europene pentru reabilitarea termica a blocului si se enumera lucrarile de interventie necesare in vederea cresterii performantei energetice a locuintelor.
 • Hotararea/Hotararile de principiu ale Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari, prin care se solicita finantarea in cadrul “Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale”.

Hotararea va cuprinde urmatoarele informatii:

 • aprobarea interventiilor/masurilor de crestere a eficientei energetice;
 • numarul apartamentelor ai caror proprietari sunt de acord cu lucrarile de interventii propuse (minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente trebuie sa isi exprime acordul);
 • numarul apartamentelor ai caror proprietari sunt de acord cu lucrarile care presupun interventii in interiorul apartamentelor (obligatoriu toti proprietarii trebuie sa isi exprime acordul, daca solutia tehnica prevede acest tip de lucrari de interventie);
 • numarul apartamentelor cu destinatie locuinta aflate in proprietatea persoanelor juridice, a Municipiului Sibiu sau a autoritatilor si institutiilor publice precum si numarul apartamentelor cu destinatie de spatii comerciale sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta ai caror proprietari sunt de acord cu lucrarile de interventii propuse (obligatoriu toti proprietarii acestor spatii trebuie sa isi exprime acordul).
 • Tabel centralizator cu toti proprietarii din care sa rezulte acordul a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 si pentru lucrarile de interventie propuse prin documentatia tehnico-economica. Din acelasi tabel trebuie sa rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si apartamentelor cu destinatie de locuinta detinute de persoanele juridice, precum si a proprietarilor apartamentelor care presupun lucrari de interventii in interiorul locuintei.
 • Extras al cartii tehnice a imobilului, fisa tehnica a imobilului, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau orice alt document justificativ din care sa rezulte faptul ca blocul a fost construit in perioada 1950-1990.
 • Tabelul centralizator al lucrarilor executate ulterior constructiei blocurilor, conform formularului tip.
 • Extras de carte funciara.
 • Declaratie pe proprie raspundere din partea fiecarui proprietar care sa ateste ca apartamentul are destinatia de locuinta sau este spatiu comercial/spatiu cu alta destinatie.
 1. Asociatia de proprietari va contribui financiar dupa cum urmeaza:
 • 25% din valoarea lucrarilor de interventie a apartamentelor cu destinatie locuinta (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfasoara activitate economica) aflate in proprietatea persoanelor fizice. SI
 • 100% din valoarea lucrarilor de interventie aferente spatiilor comerciale sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartamentelor cu destinatie locuinta aflate in proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autoritatilor si institutiilor publice.

Persoanele cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere, persoanele care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru sub castigul salarial mediu net pe economie, veteranii de razboi si sotul/sotia acestora, pensionari ale caror venituri medii nete lunare pe persoana sunt sub castigul salarial mediu net pe economie pot beneficia de ajutoare de natura sociala pentru reabilitarea termica a locuintei din partea Primariei Sibiu. Contributia acestora nu poate fi mai mica de 3,5% din valoarea lucrarilor.

 1. Primaria Sibiu va semna un contract cu Asociatia de Proprietari pentru a elabora, depune si derula proiectul de reabilitare termica a blocurilor. Proiectele se vor contracta in ordinea depunerii acestora, cu conditia sa obtina minim 60 de puncte. Linia de finantare este deschisa, in limita fondurilor disponibile, pana in data de 16 noiembrie 2016.

Pentru informatii suplimentare,  asociatiile de proprietari ne pot contacta la sediul Primariei Sibiu de pe strada Samuel Brukenthal, nr. 2, prin telefon la nr. 0269/208831, prin fax la nr. 02698/208811 sau prin email la adresa [email protected].

Ghidul solicitantul poate fi consultat aici: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

bloc anvelopat


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349