SOCIAL

Bogdan Iuliu Hossu declarat incompatibil de catre ANI!

Bogdan Iuliu Hossu declarat incompatibil de catre ANI!

Bogdan Iuliu Hossu declarat incompatibil de catre ANI!2

Sesizarea depusa de catre Sindicatul Unit al Salariatilor – Radio Romania, in luna noiembrie 2013, impotriva membrului titular al Consiliului de Administratie din Societatea Romana de Radiodifuziune, Bogdan Hossu, presedintele Cartelului ALFA, a fost confirmata de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI).

Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta starii de incompatibilitate in cazul lui HOSSU BOGDAN-IULIU,membru titular in Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune (S.R.R.), ca urmare a exercitarii simultane de functii / calitati.

Incepand cu data de 29 iunie 2010, HOSSU BOGDAN-IULIU detine, simultan cu calitatea de membru titular in C.A. al S.R.R., si functiile de administrator, presedinte si membru in Consiliul de Administratie in cadrul mai multor societati comerciale,precum si functia de Presedinte al Confederatiei Nationale Sindicale„Cartel Alfa” (angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, aferenta mandatului de presedinte), incalcand, astfel, dispozitiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit carora „Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu […] functia de […] administrator […] la societatile comerciale”.

De asemenea, in perioada 29 iunie 2010 – 01 septembrie 2011, HOSSU BOGDAN-IULIU a detinut, simultan cu functia de membru in C.A. al S.R.R., si calitatea de membru al plenului Consiliului Economic si Social.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii […] comitetelor directoare ale […] Societatii Romane de Televiziune, ale Societatii Romane de de Radiodifuziune, li se aplica […] regimul incompatibilitatilor prevazut […] pentru ministri si, respectiv, secretari de stat […]”.

Totodata, conform art. 99, alin. (2), alin. (4), alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 161/2003, „Persoanele prevazute la alin. (1) pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice; Persoanele care ocupa demnitatile publice si functiile publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor prevazute la alin. (1), daca se afla intr-un caz de incompatibilitate, vor informa, in termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului; In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute la alin. (1) vor opta intre aceste functii si cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionand din functia care a generat cazul de incompatibilitate; Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, persoana care ocupa functia sau demnitatea publica este considerata demisionata din aceasta functie. Demisia se aduce la cunostinta Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.

HOSSU BOGDAN-IULIU a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. HOSSU BOGDAN-IULIU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] incalcarea obligatiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective […]”.

„Persoana […] fata de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica […] pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului”.

Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349