SOCIAL

Primaria Sibiu acorda tichete pentru gradinita. Cine beneficieaza si care sunt criteriile

Primaria Sibiu acorda tichete pentru gradinita. Cine beneficieaza si care sunt criteriile

Copiii care provin din familii defavorizate vor beneficia de un stimulent pentru a merge la gradinita, dupa ce Consiliul local Sibiu a aprobat procedirile de acordare a acestor beneficii, potrivit legii.

‘Este un ajutor bine venit din partea Statului menit sa incurajeze parintii sa ii duca pe cei mici la gradinita, oferindu-le sprijin financiar. Scopul declarat al acestui program este acela de a crește nivelul educatiei copilului inca de la nivelul preșcolar, cand copii incep deja sa acumuleze cunoștinte și deprinderi utile’, a declarat Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului.

Cine poate beneficia de acest stimulent?

Stimulentul educational se acorda copiilor din familii defavorizate, cetateni romani care au domiciliul sau reședinta in Sibiu in vederea creșterii accesului la educatie al acestora. Stimulentul se acorda și copiilor din familii defavorizate cetateni romani fara domiciliu sau reședinta si/ sau fara locuinta, in conditiile in care sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, acordarea acestora fiind conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor.

Criterii pentru acordarea stimulentului

Acest stimulent se va acorda lunar, sub forma de tichet social, pe baza de cerere și declaratie pe proprie raspundere, insotite de acte doveditoare, incepand cu luna in care sunt indeplinite urmatoarele conditii de eligibilitate:

Stimulentul se acorda copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani

Venitul lunar pe membru de familie sa fie de pana la 284 lei

Copilul trebuie sa frecventeze regulat gradinita

Distribuirea lunara a tichetelor catre titulari se face de catre fiecare unitate de invatamant preșcolar.

Documente necesare. Cererile și declaratiile pe propria raspundere (se gasesc la sediul Serviciului de Asistenta Sociala) se depun de reprezentantul familei, respectiv reprezentantul legal al copilului, in termen de 30 de zile de la inscrierea copilului la gradinita, insotite de actele doveditoare, privind:

componenta familiei

veniturile nete lunare ale familiei

dovada inscrierii/ frecventarii activitatilor organizate de gradinita.

Acordarea stimulentului se face prin dispozitia scrisa a primarului, aceasta urmand sa fie comunicata titularului si unitatii de invatamant preșcolar la care este inscris copilul pana in data de 10 a lunii, pentru cererile depuse in luna anterioara. In cazul persoanelor fara adapost, comunicarea dispozitiei se face prin afișare la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

Unde se depun actele?

Cererile și declaratiile pe propria raspundere insotite de documente justificative, se depun la Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu pana la data de 20 decembrie a fiecarui an calendaristic. Pentru anul școlar 2015-2016 acestea se depun pana in data de 30 aprilie 2016 la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 1-3, camera S2, in cadrul programului cu publicul.

Actualizare din trei in trei luni. Dupa stabilirea dreptului la stimulent, din trei in trei luni, titularul va depune la Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acestei in șotite de acte doveditoare.

Atentie ! Anuntati modificarile ! Verificarea datelor și informatiilor cuprinse in cerere și in documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor inscrise in cerere, se realizeaza in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii acestora, de personalul Biroului pentru alocatii familiale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

In situatia in care se constata schimbari ce conduc la incetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispozitie de incetare a dreptului și/ sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita. Sumele reprezentand contravaloarea acestora se recupereaza de la titular de catre Directia Fiscala Locala Sibiu—Serviciul Executari Silite Persoane Fizice. Tichetele sociale pentru gradinita necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentand contravaloarea acestora, dupa caz, se vor restitui/ achita de catre titular, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii dispozitiei.

copii de gradinita


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279