SOCIAL

Primaria Sibiu primeste dosare pentru tichetele sociale destinate copiii de gradinita. Vezi care sunt criteriile

Primaria Sibiu primeste dosare pentru tichetele sociale destinate copiii de gradinita. Vezi care sunt criteriile

Copiii de gradinita care provin din familii defavorizate vor primi si in acest an tichete sociale in valoare de 50 lei pe luna. Dosarele trebuie depuse la Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Sibiu, oricand pe parcursul anului scolar in curs.

Copiii de gradinita dintr-un cartier din Sibiu vor fi inghesuiti in clase de 16 metri patrati!1Cine poate beneficia de stimulent? Stimulentul educational se acorda copiilor de gradinita din familii defavorizate, cetateni romani sau ai altor state care au domiciliul, resedinta sau locuiesc efectiv in Sibiu. Scopul acestui sprijin financiar este cresterea accesului la educatie al acestora. Stimulentul se acorda in conditiile in care sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, acordarea fiind conditionata strict de frecventa regulata la gradinita a copiilor.

Criterii de eligibilitate pentru acordarea stimulentului. Acest stimulent se va acorda lunar, sub forma de tichet social, pe baza de cerere si declaratie pe proprie raspundere, insotite de acte doveditoare, incepand cu luna in care sunt indeplinite urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • Copilul sa frecventeze o gradinita
  • Venitul lunar pe membru de familie sa fie de pana la 284 lei
  • Copilul trebuie sa frecventeze regulat gradinita; pentru verificarea acestui criteriu gradinitele transmit Serviciului Public de Asistenta Sociala o situatie cu prezenta la cursuri

Distribuirea lunara a tichetelor catre titulari se face de catre Serviciul de Asistenta Sociala, din sediul de pe bulevardul Victoriei, nr. 1-3, de la casierie – camera S15. Fiecare copil va primi lunar un tichet in valoare de 50 de lei.

Documente necesare. Cererile si declaratiile pe propria raspundere (se pot procura de la sediul Serviciului de Asistenta Sociala) se depun de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, oricand pe parcursul anului scolar.

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente doveditoare:

  • componenta familiei
  • veniturile nete lunare ale familiei
  • dovada frecventarii gradinitei, adica o adeverinta solicitata de la gradinita prin care se atesta prezenta la cursuri a respectivului copil

Unde se depun actele ? Cererile si declaratiile pe propria raspundere insotite de documente justificative, se depun la Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu oricand pe parcursul anului scolar, la camera S2 din sediul Primariei Sibiu de pe bulevardul Victoriei, nr. 1-3.

Actualizare din trei in trei luni. Dupa stabilirea dreptului la stimulent, din trei in trei luni, titularul va depune la Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotite de acte doveditoare.

Atentie ! Anuntati modificarile ! Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere, se realizeaza in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii acestora, de personalul Biroului Alocatii Familiale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

In situatia in care se constata schimbari ce conduc la incetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispozitie de incetare a dreptului si/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita. Sumele reprezentand contravaloarea acestora se recupereaza de la titular de catre Directia Fiscala Locala Sibiu- Serviciul Executari Silite Persoane Fizice.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309